Banner

Delta Labs Technology Joint Stock Company

07/07/2022

Technology

Invested

Delta Labs is a company developing software and platforms that apply blockchain technology, with the mission of providing new solutions and building high-quality human resources for Vietnam's technology industry.

Our Team

Nguyen Thuong Vo

Chief Technical Officer

Mr. Nguyen Thuong Vo has more than 10 years of experience in software development. He participated in the development of 10 decentralized financial projects in the field of Blockchain, Fintech.

Nguyễn Thị Kim Xuyên

Lead QA & BA

Thạc sĩ công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thông tin tại Đại học Cần Thơ. Từng là giảng viên tại khoa công nghệ thông tin trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ.

Nguyễn Hoàng Ngọc Tú

Senior Back-end Developer

Kỹ sư công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Cần Thơ, có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án Web3, Blockchain và Solution.

Pham Phong Phu

Lead Front-end Developer

Mr. Pham Phong Phu is an expert in developing software on Blockchain decentralized applications and has 3 years of experience in developing Defi, Gamefi, and DAO projects on Etherum, Binance Smart Chain, Polygon, and Avax networks.

Vo The Anh

Lead UX/UI Designer

Mr. Vo The Anh has more than 10 years of experience in UX/UI and graphic design, mainly in the fields of Blockchain, Finance, and Solutions.

Project profile

EN