Banner

Công ty Cổ phần Công nghệ Delta Labs

07/07/2022

Công nghệ

Đã đầu tư

Delta Labs là công ty phát triển nền tảng và phần mềm ứng dụng blockchain với sứ mệnh cung cấp giải pháp công nghệ mới và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ Việt Nam.

Hồ sơ dự án

VI