BRANDING KIT

BRANDING KIT

Bộ nhận diện thương hiệu của FundGo giúp truyền tải tầm nhìn, sứ mệnh và thông điệp của Quỹ tới khách hàng, hay các đối tác để họ có thể hiểu rõ được phong cách và giá trị mà thương hiệu mang lại.
Để sử dụng thương hiệu của FundGo vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  để nhận một số nguyên tắc khi bạn sử dụng mà không cần phải thương lượng các thỏa thuận pháp lý nào.

VI
Scroll to Top