BRANDING KIT

Bộ nhận diện thương hiệu của FUNDGO giúp truyền tải tầm nhìn, sứ mệnh và thông điệp của Quỹ tới khách hàng, hay các đối tác để họ có thể hiểu rõ được phong cách và giá trị mà thương hiệu mang lại.
Để sử dụng thương hiệu của FUNDGO vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để nhận một số nguyên tắc khi bạn sử dụng mà không cần phải thương lượng các thỏa thuận pháp lý nào.

Logo

LOGO

Một trong những tài sản quan trọng đại diện cho niềm tin, giá trị và lý do tồn tại của FUNDGO.

Quy cách sử dụng Logo

QUY CÁCH SỬ DỤNG LOGO

Những hướng dẫn và quy cách sử dụng logo FUNDGO một cách tốt nhất.

Bộ nhận dạng thương hiệu

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Bộ nhận diện bao gồm logo, typo, màu sắc, v.v. kết hợp với nhau giúp FUNDGO truyền đạt giá trị cốt lõi của Quỹ.

VI