CHỨNG CHỈ QUỸ

Thông tin chung

Chứng chỉ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO được phát hành riêng lẻ cho các đơn vị thành viên Quỹ dưới dạng chứng chỉ điện tử và ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Chứng chỉ quỹ là chứng nhận NFT (Non-fungible token – một loại tài sản số không thể thay thế) ghi nhận giá trị góp vốn của các thành viên Quỹ.

Chứng chỉ quỹ
Chứng chỉ quỹ

Quyền lợi

  • Lãi suất cố định từ 6% – 24%/năm, tùy thuộc vào kỳ hạn và loại dự án mà FUNDGO đầu tư;
  • Thưởng thêm từ 5% – 20% trên tổng lợi nhuận hàng năm của Quỹ và dự án;
  • Có thể chuyển đổi thành cổ phần, token (tài sản số) của các dự án mà FUNDGO đầu tư;
  • Được quyền bán lại cho Quỹ với số lượng tối đa tùy thuộc vào thời điểm bán lại.

Giá trị xác thực

Chứng chỉ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO được xác thực bởi TSS – Trung tâm Quản lý Tài sản số thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam. TSS là đơn vị phát hành NFT Passport of Blockchain cho các dự án và quỹ đầu tư trong và ngoài nước đạt các tiêu chí thẩm định nghiêm ngặt về thông tin và chất lượng. Vì thế, việc TSS xác thực các chứng chỉ quỹ của FUNDGO là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp cũng như uy tín của Ban điều hành và đội ngũ Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ

Trustpay

Đơn vị xác thực

TSS

Chính sách về mua lại Chứng chỉ quỹ

Thời điểm đề nghị
(tính từ ngày mua)
Số lượng mua lại tối đa Thời gian xử lý
3 tháng 10% 45 ngày kể từ ngày nhận đề nghị mua lại Chứng chỉ quỹ
6 tháng 20%
12 tháng 30%
24 tháng 50%
36 tháng 100%
VI