Chứng chỉ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO

CCQ có giá trị như khoản đầu tư vào Quỹ

Chứng chỉ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO

CCQ có giá trị như
khoản đầu tư vào Quỹ

Chứng chỉ Quỹ được số hóa, lưu ký và xác thực bởi TSS

Chứng chỉ Quỹ được số hóa, lưu ký và xác thực bởi TSS

Chứng chỉ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO là giấy tờ có giá được Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO phát hành theo điều lệ của Quỹ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chứng chỉ Quỹ FUNDGO có giá trị như 1 khoản đầu tư vào quỹ, sinh lợi mỗi ngày, an toàn, dễ dàng chuyển nhượng ngay khi cần tiền để nhận lợi suất hấp dẫn cho từng thời hạn năm giữ dành cho thành viên của quỹ.

Với việc thành lập quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ Trustpay phải tuân thủ các quy định rất khắt khe của nhà nước, cho nên nhà đầu tư không cần lo lắng tiền của mình bị sử dụng cho mục đích không rõ ràng.

Chứng chỉ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO được số hóa, lưu ký và xác thực bằng công nghệ Blockchain cung cấp bởi nền tảng giao dịch của:

TSS – Trung tâm Quản lý Tài sản số thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam.

TSS là đơn vị phát hành NFT Passport of Blockchain cho các dự án và quỹ đầu tư trong và ngoài nước đạt các tiêu chí thẩm định nghiêm ngặt về thông tin và chất lượng. Vì thế, việc TSS xác thực các Chứng chỉ Quỹ của FUNDGO là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp cũng như uy tín của Ban điều hành và đội ngũ Quỹ.

Chứng chỉ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO là giấy tờ có giá dùng để xác nhận quyền sở hữu vốn góp của quỹ/số lượng đơn vị quỹ của mỗi Nhà đầu tư góp vốn, do Đại hội nhà đầu tư quyết định phát hành theo Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan.

Chứng chỉ Quỹ FUNDGO có giá trị tương đương như 01 khoản đầu tư vào Quỹ, sinh lợi mỗi ngày, an toàn, dễ dàng chuyển nhượng quyền ngay khi cần tiền để nhận lợi suất hấp dẫn cho từng thời hạn nắm giữ dành cho Nhà đầu tư của Quỹ.

Công ty quản lý Quỹ

Với việc thành lập quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ Trustpay phải tuân thủ các quy định rất khắt khe của nhà nước, cho nên nhà đầu tư không cần lo lắng tiền của mình bị sử dụng cho mục đích không rõ ràng.

Chứng Chỉ Quỹ FUNDGO

Được số hóa, lưu trữ và xác thực bằng công nghệ Blockchain

Đơn vị xác thực

Việc TSS xác thực các chứng chỉ quỹ của FUNDGO là bằng chứng cho sự chuyên nghiệp cũng như uy tín của Ban điều hành và đội ngũ Quỹ.

TSS – Trung tâm Quản lý Tài sản số thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Lợi ích của chứng chỉ Quỹ FUNDGO

Là giấy tờ có giá được Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO phát hành theo điều lệ của Quỹ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sinh lợi nhuận mỗi ngày

Lợi nhuận theo ngày, thực nhận khi chuyển nhượng có thể lên đến:

Dưới 15 ngày: 6%
Từ 15 ngày đến dưới 30 ngày: 7%
Từ 30 ngày đến 180 ngày: 8%
Mức lợi suất cụ thể sẽ thay đổi tại từng thời điểm giao dịch.

Đầu tư an tâm

Quỹ FUNDGO hoạt động theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.
Chứng chỉ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO do Đại hội Nhà đầu tư phát hành theo Điều lệ Quỹ.

Linh hoạt khi sử dụng, chuyển nhượng dễ dàng khi có nhu cầu.

Thanh khoản linh hoạt

Dễ dàng chuyển đổi thành tiền mọi lúc mọi nơi.

Có thể chuyển nhượng mua bán cho nhà đầu tư khác.

Được hỗ trợ kết nối với đối tác chuyển nhượng.

Chứng chỉ Quỹ FUNDGO phù hợp với những ai

Có tiền nhàn rỗi và chờ các cơ hội
Đang muốn đầu tư sinh lợi nhuận mỗi ngày
Đang tìm kiếm hình thức đầu tư có thanh khoản linh hoạt

Có tiền nhàn rỗi và chờ các cơ hội

Đang muốn đầu tư sinh lợi mỗi ngày

Đang tìm kiếm hình thức đầu tư có thanh khoản linh hoạt

Điều kiện sử dụng

1

2

3

4

Kỳ hạn nhận lợi suất

3 tháng và 6 tháng.

Mệnh giá thấp
dễ dàng tham gia

Mệnh giá NFT Chứng chỉ Quỹ là 100 nghìn đồng (Bao gồm 10 Chứng chỉ Quỹ).

Chuyển nhượng

Được tự do chuyển nhượng/mua bán giữa người dùng hoặc bán lại cho đơn vị phát hành trước và sau thời điểm đáo hạn.

Lợi suất

Lợi suất thay đổi tùy vào thời điểm bán chứng chỉ Quỹ. Kỳ hạn càng lâu thì lợi suất nhận được càng lớn.

1

2

Kỳ hạn

Linh hoạt tối đa 6 tháng

Mệnh giá thấp
dễ dàng tham gia

Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng (Khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019).

3

4

Chuyển nhượng

Được tự do chuyển nhượng/mua bán giữa người dùng hoặc bán lại cho đơn vị phát hành trước và sau thời điểm đáo hạn.

Lợi suất

Lợi suất thay đổi tùy vào thời điểm bán chứng chỉ Quỹ. Kỳ hạn càng lâu thì lợi suất nhận được càng lớn.

Phương thức hoạt động

Mỗi lần giao dịch không dưới 1,000,000 VND.

Thời gian giao dịch
24/7

Thời gian giao dịch 24/7

Các mốc lợi suất

Thời gian nắm giữ CCQ < 15 ngày 15 ngày đến < 30 ngày 30 ngày đến 92 ngày 92 ngày đến 184 ngày
Kỳ hạn 3 tháng 6.0% 7.0% 8.0%
Kỳ hạn 6 tháng 6.0% 7.0% 8.0% 9.2%

Ví dụ minh họa

Quyền lợi được hưởng

Trường hợp

Anh Tân đã mua Chứng chỉ Quỹ FUNDGO với số tiền 180 triệu, sau 26 ngày anh cần tiền gấp nên đã bán 180 triệu Chứng chỉ Quỹ.

Như vậy khi cần gấp số tiền 180 triệu sau 26 ngày anh Tân sẽ nhận được

Lợi nhuận:         897,534 VND

Như vậy khi cần gấp số tiền 180 triệu sau 26 ngày anh Tân sẽ nhận được

Lợi nhuận:
897,534 VND

Trải nghiệm ứng dụng ngay hôm nay

Trải nghiệm ứng dụng
ngay hôm nay

VI