LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Hợp tác đầu tư

Quỹ FundGo luôn tìm kiếm và kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước để mở rộng mạng lưới đối tác trong hệ sinh thái. Các nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi để cùng tham gia đóng góp vào các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Giới thiệu dự án

FundGo sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo và định hướng chuyển đổi số trong khu vực và trên toàn quốc. Liên hệ với chúng tôi để tìm kiếm cơ hội phát triển và nguồn lực hỗ trợ và cố vấn về tài chính, marketing, kết nối đối tác.

Điền thông tin vào biểu mẫu hoặc gửi email về [email protected]

Danh xưng
Thời gian dự kiến đầu tư và tích lũy (*)
Mức rủi ro chấp nhận được (*)
* Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết
Danh xưng
Dự án thuộc danh mục ngành nghề nào (*)
Mô tả dự án (*)
* Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết
Thời gian dự kiến đầu tư và tích lũy (*)
Mức rủi ro chấp nhận được (*)
* Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết
Dự án thuộc danh mục ngành nghề nào (*)
Mô tả dự án (*)
* Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết
VI
Scroll to Top