Thông báo: Về việc tăng vốn góp và tiếp nhận thành viên mới của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo

Ngày 24/08/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn góp của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo. 

FundGo chính thức tăng vốn thành công từ 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: một tỷ đồng) lên  4.332.000.000 VNĐ (Bằng chữ: bốn tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng). 

Đồng thời, Quỹ cũng tiếp nhận thêm bốn thành viên mới bao gồm: 

  • Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Thương mại MVOT; 
  • Công ty Cổ phần DTS Group; 
  • Công ty TNHH MTV Trustgroup; 
  • Công ty Jade Labs PTE.LTD.

Việc tăng vốn góp và tiếp nhận thêm thành viên mới hứa hẹn sẽ giúp FundGo tiếp tục phát triển, sớm đạt được mục tiêu trở thành quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

VI
Scroll to Top