Banner

“Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong thời đại 4.0

25/06/2022

Xu thế hội nhập và phát triển công nghệ đặt ra cho Việt Nam những vấn đề rất mới trong quá trình “đi tắt, đón đầu” để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số đã đưa đến những cách tiếp cận mới trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Vai trò của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế – xã hội bền vững

Sự chuyển giao từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số đã tạo nên cuộc cách mạng buộc mỗi doanh nghiệp phải tự mình thích ứng. Từ đây, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST xuất hiện và thuật ngữ “hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST” đã trở thành chủ đề nóng được cả nước quan tâm. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST được xây dựng từ các trụ cột chính như chính quyền, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà thương mại, v.v. cùng với sự kết nối, đồng bộ với nhau bởi các nguồn lực cốt lõi như ý tưởng, công nghệ, vận hành quản trị, vốn tài chính. Đây là nền tảng hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST mở ra các khía cạnh rộng hơn khi liên quan đến các yếu tố khác như văn hóa, nguồn lực và gắn kết nhiều yếu tố sáng tạo. Trong những thập niên gần đây, các nước trên thế giới đều rất coi trọng việc đề ra những chiến lược, chính sách và biện pháp để thúc đẩy đổi mới. Vì vậy, ĐMST cũng là động lực quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, năng lực đổi mới, đặc biệt là năng lực đổi mới khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định ưu thế cạnh tranh quốc gia.

Những thách thức trọng yếu đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong các dự án khởi nghiệp ĐMST nhờ vào nguồn vốn từ các đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp, startup có nhu cầu gọi vốn ngày càng tăng trong khi khả năng tiếp cận quỹ và nhà đầu tư còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều startup Việt đã có màn gọi vốn thành công từ nhà đầu tư nước ngoài nhưng vẫn chưa tìm kiếm được nguồn lực trong nước cho ý tưởng sáng tạo của mình.

Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư có khả năng đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng chưa đủ năng lực để thẩm định dự án. Đa phần các nhà đầu tư thế hệ 6x, 7x đi theo cách thức vận hành truyền thống nên khó có thể hiểu được mô hình kinh doanh mới cũng như tiềm năng của những ý tưởng ĐMST để đưa ra quyết định đầu tư.

Thế nên, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhằm tăng cường đầu tư vào mô hình đổi mới trên diện rộng với những tính chất chuyên biệt ĐMST, đó là tạo sản phẩm, dịch vụ mới; cải tiến sản phẩm, dịch vụ đã có; cải tiến quy trình, dây chuyền sản xuất kinh doanh; cải tiến về mặt con người và hơn nữa là đổi mới về tư duy, mô hình kinh doanh. Chỉ có ĐMST mới tạo ra giá trị mới, cách làm mới và hiệu quả mới, tiếp cận nhanh với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

FundGo – nhân tố thúc đẩy sự phát triển của sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh trên, các quỹ đầu tư cần tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho những doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hay những doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý tưởng đổi mới, giúp họ chuẩn bị tốt hơn khi gia nhập thị trường. Với nguồn lực dồi dào, FundGo có thể hiện thực hóa ý tưởng của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thông qua hỗ trợ nguồn vốn, tư vấn về mặt chuyên môn và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác khác. Quỹ đang từng bước thúc đẩy, góp phần mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, giúp cho việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp dễ dàng hơn. 

Với số vốn cam kết đầu tư lên đến 150 triệu USD cùng mạng lưới liên kết gồm hơn 30 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, FundGo trở thành bệ phóng tài chính và cố vấn từ giai đoạn sơ khai nhất cho các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp của nước nhà. Đồng thời, Quỹ đang đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng, hình thành và ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, y tế, giáo dục, điện ảnh, thể thao, du lịch, v.v. Mỗi dự án được FundGo chọn lựa đều trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về ý tưởng, đội ngũ điều hành, kế hoạch quản lý cũng như tiềm năng tăng trưởng của dự án. Bên cạnh đó, Quỹ hướng tới kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng chế giữa tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong thời đại số.

Đối với doanh nghiệp, đây không chỉ là cơ hội để họ tìm ra các giải pháp hữu dụng cho những vấn đề hiện tại mà còn là nơi để họ tìm ra khả năng hợp tác với những chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. Giai đoạn tới, FundGo sẽ tiếp tục phát huy vai trò đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng cường liên kết và phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể trong hệ sinh thái.

Category:

RELEVANT NEWS

arrow left arrow right

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Được hưởng những chính sách và lợi ích nào? Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ ra sao? Hãy cùng FUNDGO tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Innovative Startup with Students as the Focus

Students are the backbone of the innovative startup ecosystem since they are not afraid of change and are highly adaptable to new trends and technological advancements. Therefore, it is crucial to educate students about the significance of innovative startups as well as stimulate their desire to start a business.

Digital Transformation: Change the Appearance of Vietnamese Education

Digital transformation in education and training has been around for a long time and actively utilized in the teaching and learning process all over the world, including in Vietnam. According to the National Digital Transformation Program approved by the Prime Minister on June 3, 2020, education is the second priority field for digital transformation after medicine. This demonstrates that education and digital transformation in the industry are critical to the country's development. So, what are the advantages of the digital transformation in education? How is the digital transformation in Vietnamese education? Let's find out in this article!

Should Blockchain Be Applied in Vietnamese Education?

When it comes to blockchain, most people usually think of Bitcoin, but in fact this technology has made great strides and created a lot of positive changes in other areas besides digital assets. Notably, blockchain is initially creating a revolution in the education industry in some countries around the world, especially at the university level. Should blockchain be applied in universities and colleges in Vietnam?

Metaverse – A Perfect Complement to the Real World

With the explosion of industry 4.0, Metaverse is becoming one of the most commonly mentioned concepts. According to experts, Metaverse will develop into a general trend in the future and will perfectly complement the real world.

Blockchain – a Potential Field for Technology Startups in Vietnam

In recent years, blockchain has made positive changes and created a prominent trend in Vietnam. With disruptive and diverse applications, blockchain is considered a fertile ground for technology startups and the startup ecosystem in our country. So how has blockchain made a difference in economic development?

EN