logo

Logo FUNDGO được thiết kế theo tỷ lệ lưới hình dạng tròn, bo tròn các cạnh góc cùng với hình ảnh chú linh dương đang phi nước đại về phía trước, mang ý nghĩa thúc đẩy các startup thành công, vươn cao, vươn xa.

Vui lòng không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

EN