Banner

Công ty cổ phần công nghệ thể thao Run Together

20/06/2022

Thể thao

Đã đầu tư

Run Together là ứng dụng Web3 được xây dựng trên hệ sinh thái Binance Smart Chain, lấy cảm hứng từ việc đi bộ hàng ngày của mọi người. Bằng cách tặng token cho những người chạy bộ và trao thưởng thông qua qua các cuộc thi, Run Together hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chạy bộ lớn mạnh, truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe cho mọi người. Dự án áp dụng mô hình kết hợp giữa Move to Earn, SocialFi và Metaverse, hứa hẹn tạo ra những giá trị thiết thực đối với sức khỏe cộng đồng và mang lại nguồn thu nhập bền vững, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Đội ngũ

Võ Trần Đại

Tổng Giám Đốc

Trương Gia Khánh

Phó Tổng Giám Đốc

Hồ sơ dự án

VI