Bức tranh thị trường đầu tư Việt Nam năm 2022

Nhận định về tình hình kinh tế năm 2023, Chính phủ dự báo tăng trưởng có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng. Vậy nhà đầu tư nên lựa chọn kênh “giữ tiền” […]

VI