FUNDGO ký kết hợp tác chiến lược với METAX: nâng tầm phát triển  hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 

Vào ngày 17/10/2022 vừa qua, Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần Công nghệ METAX. Cả hai bên thỏa thuận đồng hành lâu dài theo nguyên tắc hợp tác song phương, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển bền vững. […]

VI