FundGo x Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ

Recap | Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo tham gia đại hội toàn thể hội viên nhiệm kỳ V (2022 – 2027) Ngày 15/04/2022 vừa qua, Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo (Quỹ FundGo) đã tham dự Đại hội toàn thể Hội viên lần thứ V do Hiệp hội Doanh nghiệp […]

VI