Banner

Bami Pawn Shop Project

20/06/2022

Blockchain

Invested

Bami Pawn Shop là nền tảng toàn diện cho phép người dùng mua, bán, thế chấp tài sản số, đặc biệt là NFT.
Bami cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn nhằm gia tăng giá trị cũng như thanh khoản cho thị trường NFT và cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu. Dự án mong muốn tạo ra giá trị thực tiễn cho người dùng thông qua các sản phẩm dựa trên blockchain, từ đó tạo ra một hệ sinh thái Bami Pawn Shop hoàn chỉnh.

Our Team

Nhut Pham

CEO

Having appropriately 10 years of experience in the fields of finance, project management, and blockchain

Kelvin Huy

CMO

Having 5 years of experience in the fields of digital marketing and community building

Lionel Huynh

Social Media Manager

Having 3 years of experience in the fields of communication and social network management of blockchain projects

Tony Nguyen

Investment & Research Analyst

Having 5 years of experience in the fields of digital marketing and community building

Project profile

EN