Dự án Bami Pawn Shop

Blockchain

Đã đầu tư

Bami Pawn Shop là nền tảng toàn diện cho phép người dùng mua, bán, thế chấp tài sản số, đặc biệt là NFT.
Bami cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn nhằm gia tăng giá trị cũng như thanh khoản cho thị trường NFT và cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu. Dự án mong muốn tạo ra giá trị thực tiễn cho người dùng thông qua các sản phẩm dựa trên blockchain, từ đó tạo ra một hệ sinh thái Bami Pawn Shop hoàn chỉnh.

Nhut Pham
CEO

Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản lý dự án và blockchain

Kelvin Huy
CMO

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, xây dựng cộng đồng

Lionel Huynh
Social Media Manager

3 năm kinh nghiệm truyền thông và quản trị mạng xã hội cho các dự án blockchain

Tony Nguyen
Investment & Research Analyst

5 năm nghiên cứu, phân tích dự án, đầu tư và phát triển cộng đồng

Hồ sơ dự án

VI
Scroll to Top