Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa

Đang thẩm định

Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa (PHUSA Biochem) được thành lập năm 2008 và hoạt động ở ba lĩnh vực chính bao gồm: Hóa học, Sinh học và Tự động hóa phục vụ cho các nghiên cứu về sinh học phân tử.
PHUSA Biochem là một công ty tiên phong trong nhiều lĩnh vực liên quan tới công nghệ Gen như tổng hợp Oligo, tổng hợp DNA nhân tạo, kit xét Nghiệm PCR, v.v. Bên cạnh đó, PHUSA Biochem còn cung cấp các nền tảng công nghệ (được bảo vệ bởi các bằng sáng chế US) và dịch vụ như giải trình tự Sanger, tổng hợp gen nhân tạo, đã và đang được giới chuyên môn trong nước tin tưởng và sử dụng, thay thế cho các sản phẩm nhập khẩu.
Công ty đang liên kết hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, xây dựng hệ thống PHUSA Biomart nhằm hỗ trợ giáo dục, kỹ năng thực hành cho sinh viên trong lĩnh vực Sinh học phân tử nói chung và kĩ thuật PCR nói riêng.

Đội ngũ

Ngô Quốc Nam
Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Sinh học
- Thạc sĩ Hóa học
Kinh nghiệm:
- Nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm
- Tác giả các bằng sáng chế của sản phẩm Frit
- Nghiên cứu các dòng thiết bị mới

Lê Thị Mai Trinh
Phó Giám đốc Hành chính

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Công nghệ Sinh học
Kinh nghiệm:
Quản lý bộ phận hành chính (từ năm 2017 đến nay)

Đậu Thị Hồng Thơ
Trưởng phòng Oligo

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Công nghệ Hóa học
Kinh nghiệm:
- Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm Oligo
- Nghiên cứu và phát triển quy trình tổng hợp Oligo

Hồ Trung Hậu
Trưởng phong Kỹ thuật Hóa học - Frit

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Công nghệ Hóa học
Kinh nghiệm:
- Sản xuất Frit
- Tổng hợp các tiền chất tổng hợp Oligo"

Hồ sơ dự án

VI
Scroll to Top