Hội thảo khoa học công nghệ và kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Tây Ninh năm 2022: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh

Trong hai ngày 9 – 10/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Ban Điều hành – Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ và kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh […]

VI