FUNDGO và VINK ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO và Vietnam Innovation Network in Korea (Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc – VINK) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Cả hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ, khai thác, kết […]

VI