️FundGo x Run Together

Thông qua mối quan hệ hợp tác với Run Together , FundGo hy vọng có thể truyền động lực, khuyến khích mọi người tăng cường tập luyện thể dục thể thao nhằm đẩy lùi dịch bệnh cũng như cải thiện sức khỏe hậu Covid-19. Run Together là ứng dụng Web3 được xây dựng trên hệ […]

VI